۱۳۸۹ آبان ۲, یکشنبه

اورال سکس


اورال سکس يکي از موارديست که همواره با شک و ترديد به آن نگريسته مي شود.
خيلي از خانمها و آقايان نسبت به اين مسئله
احساس خوشايندي ندارند و حاضر به اجراي آن نيستند.
يکي از دلايل عمده اين دسته از افراد تصور به کثيف بودن و با بهداشتي نبودن جهازهاي تناسلي مي باشد. اما اين مهم دليل صحيحي نيست. چراکه بايد پرسيد شما چرا هيچوقت از روي زمين سيبي را بر نمي داريد و بخوريد! بلکه سيب را کاملاٌ شسته و در يخچال گذاشته و سپس مي خوريد! مسلماٌ تميز نبودن آلت چيزيست که مي تواند به رضايت جنسي خدشه وارد سازد.
اين مورد چيزيست که انجام آن براي طرفين نياز به اطمينان و اعتماد دارد. اين نارضايتي هيچگاه در مورد سينه ها بروز نمي کند دليل آن تنها و تنها مي تواند مورد ياد شده بالا باشد. واقعيت اين است که اين کار فعلآٌ از سوي برخي زنان و مردان کار مشکلي مي باشد! هم از نظر اجرا و هم از نظر ديدي که به اين مسئله دارند! بعضي زنها حتي اينکار را توهين مي پندارند! من وقتي را براي اثبات حماقت انديشه اينها تلف نمي کنم و صرفاٌ به اين بسنده مي کنم که چرا نبايد کاري که مي تواند باعث ايجاد لذت در زوج گردد را انجام نداد!

البته نمي توان کاري را در سکس به آنها تحميل کرد اما آنها هم نبايد انتظار داشته باشند که زوج براي آنها چنين کاري را انجام دهد.. در اين صورت هم آنها به راحتي سهم بالايي از رضايت جنسي را از دست خواهند داد.
به نظر من اورال سکس را ناديده گرفتن در امور جنسي مثل خوردن همبرگر بدون نوشابه خواهد بود! براي چند
دفعه شدني اما در دراز مدت فکر نمي کنم ديگر بتوان به ديده اول بهش تگاه کرد! در اندام زنان بيشترين تمرکز نورونهاي جنسي در بخش کليتوريس مي باشد و تحريک مستفيم آن خواهد توانست رضايت شديدي را فراهم سازد.
يکي از ضعفهاي بدن انسان در واقع براي روابط کليشه اي فيزيکي خارج بودن اين توده جنسي احساسي از جهاز جنسي زن مي باشد. در زمان کورس جنسي و تماس مستفيم بين آلتها هيچ سهمي شامل حال کليتوريس نمي گردد! .
البته در بعضي از مردان که داراي آلتي با انحنا به سمت بالا مي باشند در بعضي ار حالتهاي جنسي مي تواند تماسي را از طريق سطح روي آلت فراهم سازند که البته باز هم ناقص است!.
پس مسلماٌ تحريک کليتوريس بايد بخش عمده اي از رابطه را تشکيل دهد. در شروع روابط جنسي خطر زدگي از سکس زنان را تهديد مي کند چراکه مجراهاي ورودي با وجود داشتن قابليت اصلاٌ آمادگي ارتباطات جنسي را ندارند و يک مرد بي تجربه مي تواند براحتي درد و فشار سنگيني را به زن وارد کند. از همه مهمتر اينکه در بسياري از زنان ارگاسم از طريق مجراي واژن صورت نمي گيرد.
اين مورد خيلي از مردان است که عنوان مي کنند با وجود همه جور تلاشي قادر به رساندن همسر به مرحله ارگاسم نيستند..
گروهي از زنان که مرحله خودشناسي و خود ارضايي را طي نکرده اند و فانتزي و خواستهاي جنسي و تحريک پذيري خود را نشناخته اند بيشتر در اين گروه از زنان جاي خواهند گرفت. اورال سکس در اين دسته بسرعت مي تواند سکس را شيبه سازي کند و فرد را به سمت مسير آماده تر سوق دهد. اورال سکس آنها را بسرعت به ارگاسم خواهد رسانيد و باعث خواهد شد که ارگاسم را بشناسند و پس از شناخت اين تحريکات فرد را به سمت خواست براي رابطه کامل و ارگاسم در طي رابطه سوق خواهد داد.

در آماده سازي و تحريک براي کورس جنسي نيز اورال سکس نقش کليدي باري مي کند. در اين تحريک خون بسرعت بسمت واژن هجوم آورده و زن را داغ خواهد کرد. خون باعث متورم شدن واژن مي گردد و در نتيجه جهاز جنسي زن آماده براي باز شدن و پذيرفتن آلت تناسلي مرد خواهد گرديد.
در زنان باردار نيز اورال سکس نقش اساسي بازي مي کند . رابطه جنسي براي زنان باردار خطرناک نيست ( البته اگر وزن بدن بروي شکم نباشد) اما زوجين از اجراي آن مي ترسند. اورال سکس راهي براي پاسحگويي راحت و بي دردسر براي اين زمان طولاني مي باشد. از نظر معاشقه نيز اورال سکس باز خود را مطرح مي کند.. بهترين مسير براي لذت بردن جنسي و همچنين بدون فعاليت شديد تنها و تنها توسط اورال سکس امکان پذير است.
در زنان مسن نيز باز اورال سکس انتخاب شيرينتري مي باشد. در اين دسته از زنان گاهاٌ انجام کورس جنسي بخاطر خشکي موضعي عموماٌ داراي درد و سوزش مي باشد. ارگاسم شدن آنان به اين شيوه معمولاٌ بسختي صورت مي پذيرد...اما آنها را مي توان با استفاده از نکنيکهاي اورال سکس براحتي و با همان شدت قبل به ارگاسم رساند.
نحريک جنسي مردان و انزال مردان بدون ترس از بارداري و دور نشدن مردان از رايطه بدليل خستگي با آسيبهاي فيزيکي و خيلي از موارد ديگر از جمله فوايديست که فکر نمي کنم توضيح آن ضروري باشد. سوالي عنوان شد مبني بر اينکه آيا اورال سکس از کشفيات جديد است يا در گذشته هم وجود داشته؟ آيا اين پديده زايده و محصول کمپانيها و فيلمهاي جنسي است؟ اولاٌ بايد توضيح بدهم که نو آوريها در سکس اصلاٌ توسط شرکتهاي ياد شده صورت نمي گيرد و تمام ابداعات توسط روانشناسان و محققان سکسولوگ صورت مي پذيرد و کمپانيهاي جنسي حتي قادر به تصوير کشيدن دست آوردها جديد هم نيستند . اما متاسفانه دسترسي به فيلمهاي پورن خيلي ساده تر از دستيابي به مقالات و کتابهاي آموزشي است! و از همه بدتر اينکه افراد آموزش ديدن را در اين مورد ضروري ندانسته و آن را بي مصرف يا آموخته شده تلقي مي کنند! اينکه اورال سکس در گذشته هم وجود داشته يا نه تنها بدليل اين مسئله سوال شده چون در گذشته اولاٌ ارتباطات اينچنين نبود که بتوانيد چيزي پيدا کنيد و بخوانيد و تاکيد بروي اين مورد را در يابيد . ثانياٌ مردها عموماٌ خيلي ادعاشون ميشد و اينکار را کاهش مردانگي تصور مي کردند و در نتيجه يا آن را انجام نمي دادند و يا آن را ابراز نمي کردند!
در مورد قدمت اورال سکس مي توان به معبد کاماسوترا در هند استناد کرد. اين معبد در بخش جنوبي شبه قاره هند واقع شده و اگر اشتباه نکرده باشم مربوط به قرن دهم مي باشد. يعني دقيقاٌ زمانيکه قاعدتاٌ بايد هيچ علم جنسي وجود نداشته باشد و همه چيز بر پايه غريزه شکل بگيرد. در اين معبد مي توان مجسمه هاي سنگي از تمامي حرکتهاي جنسي و همينطور همجنسگراها و حتي سکسهاي گروهي و بسياري از آلات جنسي و تمام مسائل جنسي که دلايل آن را به بي بند و باري و مسائل بشري در قرن جديد مي دانند را ديد.
در واقع هر کدام از اين مجسمه هاي سنگي خود بتنهايي خط بطلاني بروي تئوريها و ايراداتيست که به نحوه رفتار انسانها در قرن جديد مي گيرند. ديدن اين معبد و معابدي در مصر از موارديست که براي جهانگردان همواره تکامل را زير سوال مي برده! کاماسوترا داراي کتابيست که تمامي حرکتهاي جنسي را آموزش داده و کاملآٌ نکات و زمان استفاده از آنان را شرح داده.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر